Menu

Accesare fonduri europene

Noua perspectiva financiara 2014-2020 a Uniunii Europene prevede o noua abordare in materie de programare strategica pentru politica de coeziune, conform obiectivelor tematice ale Strategiei Europa 2020.

Obiectivele tematice pentru cadrul financiar 2014-2020 sunt urmatoarele:

 1. Consolidarea cercetarii, dezvoltarii tehnologice si inovarii;
 2. Imbunatatirea accesului si a utilizarii si cresterea calitatii TIC;
 3. Imbunatatirea competitivitatii IMM-urilor, a sectorului agricol (in cazul FEADR) si a sectorului pescuitului si acvaculturii (pentru FEPAM);
 4. Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon in toate sectoarele;
 5. Promovarea adaptarii la schimbarile climatice, prevenirea si gestionarea riscurilor;
 6. Protectia mediului si promovarea utilizarii eficiente a resurselor;
 7. Promovarea sistemelor de transport durabile si eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor retelelor majore;
 8. Promovarea sustenabilitatii si calitatii locurilor de munca si sprijinirea mobilitatii fortei de munca;
 9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare;
 10. Investitiile in educatie, formare si formare profesionala pentru competente si invatare pe tot parcursul vietii;
 11. Consolidarea capacitatii institutionale a autoritatilor publice si a partilor interesate si o administratie publica eficienta.

Mai multe articole din categoria Accesare fonduri europene