Apostilare acte

Certificarea documentelor cu Apostila este prevazuta de Conventia de la Haga din 1961 cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine.

Apostila dovedeste ca actul pe care a fost aplicat respecta cerintele de validitate reglementate de un stat.

Dupa aplicarea apostilei actului oficial romanesc de catre autoritatile romane competente, actul este valabil in statul solicitat fara nicio alta formalitate suplimentara.

Pe actele oficiale romane se aplica apostila numai in situatia in care actul respectiv urmeaza a fi folosit intr-un stat care este parte la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, Haga, 1961.

Documente emise in Romania

Conform Conventiei de la Haga din 1961, autoritatile romane competente sa aplice apostila sunt: tribunalele si prefecturile. 

  • Tribunalele aplica apostila pe urmatoarele categorii de acte oficiale romane:
    • hotarari judecatoresti (in original/copie legalizata) emise de instantele judecatoresti romane (hotararile judecatoresti trebuie sa fie legalizate de instanta care le-a pronuntat, cu numele in clar, de catre grefierul care legalizeaza hotararea sau de catre presedintele instantei);
    • acte notariale (de exemplu: declaratii notariale, copii legalizate de pe inscrisuri, traduceri legalizate ale unor acte);
    • actele originale/copii legalizate care emana de la un executor judecatoresc; 
    • actele originale emise de Registrul Comertului, semnate clar si emise cu antetul Ministerului Justitiei.

De asemenea, aplicarea apostilei inscrisurilor care impun forma apostilata poate fi efectuata si de catre Consulate.

Documente emise in strainatate

Documentele preluate de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei de la solicitantii aflati in afara granitelor statului roman se transmit Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti, care dupa eliberarea apostilei, le remite misiunii diplomatice ori oficiului consular. Operatiunile privind transmiterea si restituirea documentelor se realizeaza prin Ministerul Afacerilor Externe.

Foarte important este si faptul ca Romania a incheiat conventii, tratate sau acorduri cu mai multe state semnatare privind asistenta juridica in materie civila, care prevad scutirea de orice forma de legalizare, inclusiv aplicarea apostilei asupra inscisurilor care impugn aceasta forma.