Fondul Funciar

Putem defini dreptul funciar ca un ansamblu de norme juridice care reglementeaza relatiile sociale privitoare la terenurile ce constituie fondul funciar al Romaniei, indiferent de detinatori si de forma de proprietate asupra acestora. Relatiile sociale cu privire la terenuri care fac obiectul de reglementare al dreptului funciar au loc intre particulari –persoane fizice si persoane juridice de tip privat, intre persoanele juridice …

Extradarea

In lumea contemporana care are drept caracteristica principala deschiderea fara precedent a granitelor, problema mentionata apare intr-o dimensione noua de o importanta fundamentala pentru infaptuirea actului de justitie. Progresul tehnico-stiintific inregistrat, precum si extinderea procesului de democratizare la nivel international, a creat posibilitatea miscarii cu usurinta a persoanelor si marfurilor, conducand implicit la dezvoltarea societatii umane in ansamblul sau. Efectul …

Ordinul de protectie

Conform legii  nr 217/2003 persoana a carei viata, integritate fizica sau psihica, ori libertate este pusa in pericol printr-un act de violenta din partea unui membru al familiei poate solicita instantei ca, in scopul inlaturarii starii de pericol, sa emita un ordin de protectie, prin care sa dispuna, cu caracter provizoriu, una sau mai multe masuri, respectiv obligatii sau interdictii.Ordinul …

Apararea drepturilor de autor

Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice, precum si asupra altor opere de creatie intelectuala este recunoscut si garantat in conditiile Legii nr 8/1996.Acest drept este legat de persoana autorului si comporta atribute de ordin moral si patrimonial.Opera de creatie intelectuala este recunoscuta si protejata, independent de aducerea la cunostinta publica, prin simplul fapt al realizarii ei, …

Divortul din culpa exclusiva a unuia dintre soti

  Conform art  373  Noul Cod Civil ,divortul se poate pronunta in urmatoarele situatii: – din culpa exclusiva a unuia dintre soti, la cererea celuilalt sot – din culpa comuna, la cererea unuia dintre soti – fara a se stabili o culpa, atunci cand se desfasoara procedura simplificata a divortului prin acord, prin cererea ambilor soti. – la cererea unuia dintre soti, dupa o …

Executarea silita

Conform Codului de procedura civila, executarea silita este o metoda juridica de recuperare a unor debite/datorii care au fost stabilite prin titluri executorii precum hotarari/sentinte ale instantelor de judecata, contracte notariale de bunuri sau bani, credite bancare, si alte situatii identice. Executarea silita presupune, in primul rand, existenta unui titlu executor valabil si legal investit, in al doilea rand neexecutarea …

Autorizatia de construire / desfiintare

Autorizatia de construire constituie actul final de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcţii corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor. DOCUMENTELE NECESARE PENTRU AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii elaborată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în temeiul şi …

Donatia

Donatia este un contract prin care o persoană, numită donator, transmite în mod gratuit şi, de regulă, irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun mobil sau imobil către o altă persoană, numită donatar, care îl acceptă. Donatia este un contract cu titlu gratuit pentru că una dintre părţi urmăreşte să procure celeilalte părţi un beneficiu, fără a obţine în schimb …

Contract de comodat locuinta

Contractul de comodat sau împrumutul de folosinţă al unei locuinţe sau a altui bun imobil este un act prin care o persoană (comodantul) remite gratuit spre folosinţă temporară sau, după caz, permanentă, unei alte persoane (comodatarului) bunul imobil în cauză, cu obligaţia celui din urmă să-l restituie în natură, în individualitatea sa. Aşadar, prin contractul de comodat se transmite doar …

Custodia comuna

Custodia comuna reprezintă o un raport juridic între părinți și copii concretizat printr-o sentința judecătorească sau printr-o tranzacția aprobată notarial prin care autoritatea părintească asupra unui copil este acordată ambilor părinți. În custodia comună ambii părinți sunt părinți custodieni și nici unul dintre părinți nu este părinte necustodian, cu alte cuvinte copilul are doi părinți custodieni. Problema custodiei minorilor se …

Partajul succesoral voluntar

Dacă toţi moştenitorii sunt prezenţi şi au capacitate de exerciţiu deplină, partajul se poate realiza prin bună învoială. Dacă printre bunurile succesorale se află imobile, convenţia de partaj trebuie încheiată în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute. Dacă nu sunt prezenţi toţi moştenitorii ori dacă printre ei se află minori sau persoane puse sub interdicţie judecătorească, ori persoane dispărute, atunci …

Testamentul si implicatiile lui

Conform prevederilor art. 1034 din Codul Civil, „Testamentul este actul unilateral, personal și revocabil prin care o persoană, numită testator, dispune, în una dintre formele cerute de lege, pentru timpul când nu va mai fi în viață”. Conform art. 1035 din Codul Civil, „Testamentul conține dispoziții referitoare la patrimoniul succesoral sau la bunurile ce fac parte din acesta, precum și …

Raspunderea administratorilor fata de societate

Răspunderea civilă a administratorilor Art. 35 alin. ultim al Decretului nr. 31/1954 prevede că faptele ilicite săvârşite de persoana ce are calitatea de organ al societăţii determină răspunderea celui ce le-a săvârşit, atât faţă de societate cât şi faţă de cel de-al treilea. Prin acest articol se insituie răspunderea personală a organelor de conducere faţă de societate şi faţă de …

Exproprierea – Informatii generale

Exproprierea reprezintă acea operațiune juridică care are ca efecte principale trecerea forțată a unui bun din proprietatea privată în proprietatea publică, în vederea executării unor lucrări de utilitate publică, precum și plata unor despăgubiri. În situaţia în care imobilele expropriate sunt proprietatea unei persoane decedate, despăgubirea se va consemna pe seama defunctului. Despăgubirile vor fi eliberate numai succesorilor care îşi …

Creditul ipotecar – Informatii generale

Creditul ipotecar consta dintr-un imprumut destinat achizitionarii, constructiei sau renovarii (modernizarii) unei locuinte si se garanteaza cu tot cu locuinta respectiva pentru a se asigura obligatia platii creditului rezultata in urma acestui imprumut. Ipoteca este inregistrata in Cartea Funciara, iar locuinta este folosita ca si garantie si nu poate fi vanduta pana ce creditul nu este complet rambursat. Perioada de creditare este pe termen lung, de …

Regularizarea apelului in Noul Cod de procedura civila

Continutul cererii de apel este foarte clar determinat prin art. 478 alin. (1) NCPC. Astfel, cererea de apel trebuie sa cuprinda datele de identitate ale partilor, respectiv numele si prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau resedinta partilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea si sediul lor, precum si, dupa caz, codul unic de inregistrare sau codul de identificare fiscala, numarul de …

Raspunderea administratorilor societatii pe actiuni

Administratorii societatii pe actiuni gestionate in sistem unitar raspund fata de societate, dupa cum prevede art. 144 ind. 2 alin. (2) din Legea societatilor, si pentru faptele prejudiciabile ale directorilor sau ale „personalului incadrat”. Nu este vorba de o raspundere de garantie, ci de o raspundere pentru propria fapta de a nu fi exercitat corespunzator monitorizarea, adica de o raspundere …

Exercitarea dreptului de vot in cadrul adunarii generale a actionarilor prin mandatar

Votul este instrumentul specific cu ajutorul caruia asociatii se pot implica activ in conducerea unei societati. Atunci cand, din diferite motive, acestora le este imposibil sa se prezinte personal la sedinta adunarii pentru a-si exercita dreptul de vot, ei pot fi totusi prezenti, din punct de vedere juridic, apeland la un reprezentant. Acest lucru este esential si din perspectiva societatii, …

Profitul si rentabilitatea intreprinderii

Rentabilitatea este o forma a eficientei economice care evidentiaza capacitatea agentilor economici de a acoperi cheltuielile efectuate pentru producerea si desfasurarea bunurilor economice de a obtine profit. Un anumit nivel de rentabilitate este necesar pentru mentinerea si cresterea potentialului economic al firmei, cointeresarea actionarilor sau asociatilor, angajatilor, creditorilor. O activitate este rentabila, daca raportul venituri / cheltuieli este mai mare decat …

Modificari in noul cod fiscal

Noul Cod fiscal a suferit o serie de modificari incepand cu luna februarie a acestui an, modificari care vizeaza impozitul pe profit, impozitul pe venitul microintreprinderilor, impozitul pe venit si contributiile sociale, TVA si impozitul pe cladiri. Referitor la impozitul pe profit este de remarcat modificarea definitiei cheltuielilor deductibile, fata de forma din reglementarea anterioara echivalenta. Astfel, in Legea 227/2015 …

Managementul riscului

Managementul defectuos al riscului combinat cu o comunicare interna deficitara sunt doua cauze importante ale accidentelor cu impact semnificativ in activitatea economica a unei companii. Acest lucru se intampla atat in cazul oragnizatiilor mari, active la nivel global, care au structurate multiple niveluri ierarhice si departamente, avand angajati specializati pentru fiecare domeniu de activitate, cat si in cazul societatilor mici, …

Legea darii in plata

O noua involburare strabate societatea romaneasca, de data aceasta pe initiativa parlamentara legata de asa-numita lege a “darii in plata”, care deja a intrat in vigoare. Din anul 2008, odata cu declansarea celei mai agresive crize financiare cunoscute de aceasta planeta, oamenii sunt constientizati aproape zi de zi cu noi concepte si necesitati carora ar fi bine sa li se …

Echilibrul monetar si inflatia

Inflatia a fost definita pentru prima data, ca un fenomen monetar. Potrivit definitiei clasice a inflatiei, aceasta este un fenomen care creeaza un dezechilibru reflectat prin cresterea preturilor si scaderea puterii de cumparare a banilor. Fenomenul inflatiei are drept cauza principala dezechilibrul dintre cerere (materializata in masa monetara) si oferta (reprezentata de volumul de bunuri si servicii) confruntate pe piata. Uneori …

Codul manierelor in relatiile internationale

Orice societate, orice organism social, pentru a evolua, trebuie sa se supuna unor reguli, fie si numai din dorinta de a evita dezordinea. O forma de ierarhie exista, dupa cum se stie, in orice societate organizata. Intr-o societate evoluata, ordinea devine o necesitate inevitabila si imperioasa, intrucat complexitatea infinita a raporturilor umane impune respectarea unor reguli indispensabile desfasurarii pasnice a …

Romanii dupa Brexit Natura unor contracte Incetarea raporturilor de munca Contractul individual si conventiile colective de munca  

Romanii dupa Brexit

Rezultatul final al referendumului din Marea Britanie arata ca 51,9% dintre alegatori au votat in favoarea unui Brexit, adica iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, aspect ce are un impact colosal asupra romanilor, atat a celor care locuiesc in Marea Britanie, cat si asupra romanilor care traiesc in Romania. Votul dat de britanici impotriva apartenentei lor la Comunitatea Europeana pune …

Masuri de siguranta

Aceste masuri de siguranta au ca scop inlaturarea unei stari de pericol si preintampinarea savarsirii faptelor prevazute de legea penala. In prezent, daca o victima nu doreste sa plece de acasa si sa locuiasca intr-un adapost sau pe la prieteni, ea este nevoita intenteze un proces penal agresorului pentru a-l scoate din casa si apoi sa astepte condamnarea acestuia, lucru …

Francize in Romania

Asa cum deja am aratat, franciza este operatiunea care imbraca forma unui contract prin care o persoana numita francizor (in engleza franchiser) ii acorda unei alte persoane, numita beneficiar sau francizat (in engleza franchisee), dreptul de exploatare a unui ansamblu de drepturi de proprietate industriala sau intelectuala, in scopul de productie sau de comercializare a anumitor tipuri de produse si/sau de servicii. Obtinerea unei francize implica plata unei …

Franciza

Franciza este operatiunea care imbraca forma unui contract prin care o persoana numita francizor ii acorda unei alte persoane, numita beneficiar sau francizat, dreptul de exploatare a unui ansamblu de drepturi de proprietate industriala sau intelectuala, in scopul de productie sau de comercializare a anumitor tipuri de produse si/sau de servicii. Obtinerea unei francize implica plata unei taxe de intrare in sistem precum si a unor redevente anuale, …

Filiatia

In dreptul civil roman se pune foarte mare accent pe idea de protectiei a omului, a drepturilor si intereselor sale, instituindu-se in acest sens diferite masuri de ocrotire atat a persoanelor fizice cat si a persoanelor juridice. Filiatia este raportul care leaga pe un copil de parintii sai. Filiatia este un element fundamental al starii civile, care produce numeroase efecte …

Contestarea proceselor verbale antifrauda

Controlul antifrauda este efectuat de inspectorii antifrauda si poate fi de doua tipuri, in functie de operatiunile de verificare. Fata de inspectia fiscala, controlul antifrauda se desfasoara dupa reguli diferite. Totusi, anumite drepturi si obligatii, pe care contribuabilii le au atunci cand sunt supusi inspectiei, se pot aplica si in cazul controlului. Procesele verbale ale ANAF se bazează pe citarea …

Dobandirea dreptului de proprietate de catre cetatenii straini

In Romania de astazi, cetatenii straini pot dobandi imobile, casa, teren, apartament etc. in aceleasi conditii ca si un cetatean roman, prin vanzare-cumparare, schimb, donatie sau alt tip de act de transfer al proprietatii, insa destinatia imbilului trebuie sa fie aceea de resedinta secundara (spre deosebire de domiciliu, resedinta este facultativa si temporara). Conform Art. 4 din Legea nr. 312/2005, …

Experienta

Fondurile Structurale sunt instrumente financiare, administrate de catre Comisia Europeana, al caror scop este sa acorde sprijin la nivel structural. Sprijinul financiar din Fondurile Structurale este destinat, in principal, regiunilor mai putin dezvoltate, in scopul de a consolida coeziunea economica si sociala in Uniunea Europeana. La fel ca in orice alta activitate, cunostintele in domeniu sunt esentiale pentru cei care vor …

Dobandirea cetateniei romane

Etape pentru obtinerea cetateniei Cererea de acordare a cetateniei romane se depune personal sau, in cazuri temeinic justificate, in baza unei aprobari prealabile scrise, prin mandatar cu procura speciala si autentica la sediul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie din Bucuresti. La termenul stabilit pentru dezbaterea cererii, Comisia pentru cetatenie verifica indeplinirea conditiilor necesare acordarii cetateniei romane, cu exceptia conditiilor prevazute la art. …

Asistenta in administrarea societatilor comerciale

Pentru a asigura un serviciu de asistenta juridica completa, Spring & Co Juridical & Business Consulting ofera in mod permanent servicii de consultanta juridica clientilor intreprinderi mari si mijlocii precum si clientilor corporativi, cu privire la managementul afacerilor. Activitatile comerciale necesita o cunoastere adecvata a modului de functionare practica a pietei, a legislatiei si autoritatilor care o guverneaza. Pentru a …

Recuperarea debitelor in UE

In ipoteza extrem de posibila in care o societate comerciala din spatiul UE nu isi indeplineste obligatia de plata in lipsa unui contract incheiat, in momentul actual in care neexecutarea unui contract produce consecinte importante pentru functionarea societatii vom prezenta, succint, mecanismele de actiune si actele normative aplicabile. Este posibil sa se recurga la dreptul UE privind solutionarea litigiilor de natura …

Obtinere certificat de rezidenta fiscala

Certificatul de rezidenta fiscala Obtinerea unui certificat de rezidenta fiscala se face la autoritatea fiscala care are atributii in domeniul certificarii rezidentei conform legislatiei interne a statului de rezidenta. Acesta se prezinta platitorului de venit de catre nerezidentii care obtin venituri impozabile intr-un stat pentru a beneficia de prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre statul din care se …

Servicii de traducere si interpretariat

Spring & Co Juridical & Business Consulting ofera solutii lingvistice profesionale in functie de nevoile clientilor nostri. Ne adresam persoanelor fizice si juridice din Romania si din lumea intreaga care isi desfasoara activitatea intr-un mediu multinational si multicultural, acoperind majoritatea limbilor de circulatie internationala. Dezvoltarea la nivel global, integrarea politica si economica precum si intensificarea relatiilor de afaceri internationale au …

Apostila aplicata actelor oficiale

Certificarea documentelor cu Apostila este prevazuta de Conventia de la Haga din 1961 cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine. Apostila dovedeste ca actul pe care a fost aplicat respecta cerintele de validitate reglementate de un stat. Dupa aplicarea apostilei actului oficial romanesc de catre autoritatile romane competente, actul este valabil in statul solicitat fara nicio alta formalitate …

Elaborare proiecte

Institutiile comunitare fundamentale sunt in numar de cinci si formeaza structura de baza a comunitatilor europene si prezinta urmatoarele carateristici: ocupa un loc distinct in organizarea comunitatilor, raspunzand unor nevoi fundamentale; reprezinta un principiu determinat, un fundament politic si sociologic distinct, o legitimare proprie; au functii bine determinate; participa direct la decizia comunitara; vor avea toate o personalitate juridica incepand …

Studii de fezabilitate

Studiul de fezabilitate reprezinta, in fapt, transpunerea in limbaj administrativ a notiunii de plan de afaceri din domeniul privat. Scopul principal al studiului de fezabilitate este de a oferi informatiile necesare proprietarului proiectului, precum si eventualilor terti finantatori ai acestuia, in vederea luarii unei decizii privind finantarea proiectului (decizie pozitiva sau negativa, dimensionarea si esalonarea finantarii). Accesarea fondurilor europene, pe …

Intocmire documentatie fonduri europene

SPRING & CO JURIDICAL & BUSINESS CONSULTING ofera servicii complete de consultanta specializata pentru accesare fonduri europene, scrierea si implementarea proiectelor, incluzand asistenta in perioada de monitorizare. De asemenea, oferim servicii de asistenta si consultanta pe toata perioada implementarii proiectului de investitii si pe perioada derularii programului de finantare. Asiguram asistenta tehnica pentru derularea procedurilor de achizitii publice pentru proiecte …

Inregistrarea in registrul operatorilor intracomunitari

Operatiunile intracomunitare pentru care este obligatorie inscrierea in Registrul Operatorilor Intracomunitari:  – livrari intracomunitare de bunuri care au locul in Romania si care sunt scutite de taxa potrivit prevederilor art. 143 alin. (2) lit. a) si d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; – livrari ulterioare de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare care se declara drept livrari …

Deschidere cont bancar in Uniunea Europeana

Conform Regulamentului privind detinerea de disponibilitati valutare in conturi bancare sau sub orice alta forma in strainatate, precum si utilizarea acestor disponibilitati de catre persoanele juridice si fizice rezidente autorizate in conditiile legii, pot fi facute numai pe baza si in conditiile autorizarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei. Pentru a obtine  autorizatia privind detinerea de disponibilitati valutare in conturi …

Deschiderea unui cont bancar in Romania

Oricine poate solicita deschiderea unui cont, la orice banca. Totuşi, unele persoane pot intampina dificultati in a gasi o banca dispusa sa le accepte. Este posibil ca persoanelor care sunt date in judecata pentru neplata datoriilor sau celor care sunt declarate insolvabile, sa le fie permis sa deschida numai un cont simplu sau un cont de economii. Acest tip de cont previne situatia in care, persoanele care nu au un venit …

Obtinere avize/permise/autorizatii/Coduri CAEN Rev. 2

Societatile comerciale au obligatia de a obtine autorizatia de functionare (prin autorizarea functionarii se intelege asumarea de catre solicitant a responsabilitatii privitoare la legalitatea desfasurarii activitatilor declarate). Cererile de autorizare a functionarii se depun la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul din judetul pe a carui raza solicitantul isi are stabilit sediul social principal sau secundar, la inregistrarea societatii …

ACORDARE BIROU VIRTUAL IN ROMANIA

Un birou virtual combina comunicarea off-site live cu servicii dedicate, ceea ce permite utilizatorilor sa reduca cheltuielile tipice birourilor clasice, în acelaşi timp prezervand profesionalismul necesar cand e vorba de afaceri. Acest serviciu se refera la oferirea documentatiei necesare pentru inscrierea societatii Dvs. la Registrul Comertului. Biroul virtual in Romania presupune urmatoarele:  formalitati si documentatie simplificata adaptata cerintelor Registrului Comertului …

ACORDARE BIROURI VIRTUALE IN UE

Serviciile de birouri virtuale ofera beneficiile unui spatiu de birou la costuri mai reduse. Acest birou se adreseaza intreprinzatorilor care doresc sa lucreze de acasa sau de la distanta si doresc o imagine profesionista pentru propria afacere. O adresa de afaceri in locul potrivit si un numar de contact local, la care se raspunde in numele companiei dumneavoastra pot face …

Reglementari contabile

In prezent contabilitatea practicata in societatile comerciale din tara noastra este in plin proces de conformare prin OMFP nr. 1752/17.XI.2005 cu Directivele Contabile Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate in scopul de a raspunde cerintelor de analiza financiara necesara pregatirii deciziilor economice, a asigurarii comparabilitatii si tratamentului contabil al afacerilor derulate. In tratarea stadiului de conformare inca de la …

Redactare de opinii legale

Redactare de opinii legale si suport dedicat in domeniul financiar-fiscal Sistemul fiscal este expresia vointei politice a unei comunitati umane organizate, fixata pe un teritoriu determinat si dispunand de o autonomie suficienta pentru a putea, prin intermediul organelor pe care le reprezinta, sa se doteze cu o intreaga serie de reguli juridice si in special, fiscale. In Romania de azi, …