Cadastru

Cadastrul este sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica a tuturor imobilelor de pe un teritoriu administrativ. Entitatile de baza a acestui sistem sunt parcela, constructia si proprietarul. Sistemul de evidenta al cadastrului are ca finalitate inscrierea in registrul de publicitate imobiliara.

Cadastrul furnizeaza date reale privitoare la bunurile imobile – proprietar, pozitie, folosinta, marime. Altfel spus, este documentul care da siguranta tranzactiilor imobiliare. Important este faptul ca in Romania, cadastrul este un sistem obligatoriu de evidenta si inventariere a bunurilor imobile.

  1. Functia tehnica a cadastrului se realizeaza prin determinarea, pe baza de masuratori, a pozitiei configuratiei si marimii suprafetelor parcelelor si constructiilor pe destinatii, categorii de folosinta si pe proprietari.
  2. Functia economica evidentiaza elemente tehnice necesare stabilirii valorii de impozitare a imobilelor si calcularii impozitelor asupra veniturilor realizate din tranzactii imobiliare.
  3. Functia juridica se realizeaza prin identificarea proprietarului pe baza actului de indentitate si prin inscrierea la cartea funciara.

Publicitatea imobiliara are ca obiect inscrierea in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la imobilele din acelasi teritoriu administrativ si se realizeaza de catre oficiile teritoriale (O.C.P.I) pentru imobilele situate in raza de activitate a acestora. Una sau mai multe parcele alaturate pe teritoriul unei unitati administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosinta, apartinand aceluiasi proprietar, formeaza un imobil care se identifica printr-un numar cadastral unic si se inscrie intr-o carte funciara.

Cartile funciare intocmite si numerotate pe teritoriul administrativ al fiecarei localitati alcatuiesc, impreuna, registrul cadastral de publicitate imobiliara al acestui teritoriu, ce se tine de catre biroul teritorial din cadru oficiului teritorial in a carui raza teritoriala de activitate este situat imobilul respectiv.

Acest registru se intregeste cu registrul de intrare, cu planul cadastral, cu registrul cadastral al imobilelor, indicand numarul cadastral si numarul de ordine al cartilor funciare in care sunt inscrise, cu un index alfabetic al proprietarilor si cu o mapa in care se pastreaza cererile de inscriere, impreuna cu un exemplar al inscrisurilor constatatoare ale actelor sau faptelor juridice suspuse inscrierii.

Actele necesare intocmirii documentatiei cadastrale variaza in functie de fiecare caz in parte. In toate situatiile este nevoie de actele de identitate ale proprietarului, de certificatul fiscal de la Administraţia Financiara (Directia Taxe si Impozite) – conform caruia sa reiasa ca apartamentul este la zi cu plata catre stat. De asemenea, daca datele de achizitie a apartamentului nu sunt stampilate de Registrul de Transcriptiuni si Inscriptiuni, este necesara o declaratie notariala, conform careia apartamentul nu a fost inregistrat in acest Registru, ca nu a fost donat, vandut sau ipotecat.

Documentatia cadastrala este necesara pentru instrainarea imobilului (vanzare, donatie, mostenire), in momentul in care se doreste ipotecarea imobilului, cat si pentru situatia in care se doreste o garantie sigura asupra dreptului de proprietate a imobilului.