Contract de comodat locuinta

Contractul de comodat sau împrumutul de folosinţă al unei locuinţe sau a altui bun imobil este un act prin care o persoană (comodantul) remite gratuit spre folosinţă temporară sau, după caz, permanentă, unei alte persoane (comodatarului) bunul imobil în cauză, cu obligaţia celui din urmă să-l restituie în natură, în individualitatea sa. Aşadar, prin contractul de comodat se transmite doar folosinţa locuinţei, nu şi proprietatea asupra acesteia. Contractul de comodat este definit de Art. 2146 al noului Cod civil.

Actele necesare pentru un contract de comodat locuinţă sunt următoarele:

  • acte de identitate părți
  • act de proprietate (după caz: contract vânzare-cumparare, proces verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor);
  • pentru persoanele juridice, actele de funcţionare.
Distribuie articolele noastre:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *