Contractarea de credite bancare

Primul pas ce trebuie efectuat pentru a obtine un credit bancar este solicitarea unei oferte de credit, pe care bancile sunt obligate sa le ofere gratuit consumatorilor, pe hartie sau pe alt suport durabil. De asemenea, bancile trebuie sa ofere potentialor clienti un grafic de rambursare ori un alt document care sa mentioneze exact costurile totale ce vor fi suportate de consumator si un exemplar al proiectului de credit, evitandu-se astfel situatiile in care clientul nu cunoaste dobanda anuala efectiva sau alte taxe pe care le presupune contractul si pe care trebuie sa le suporte.

Costul total al creditului consta in comisoane, dobanda, taxe sau alt tip de costuri, cum ar fi, costurile pentru serviciile aferente contarctului de credit, mai ales primele de asigurare, care trebuie incluse in cazul in care obtinerea creditului sau obtinerea acestuia potrivit clauzelor si conditiilor prezentate este conditionata de incheierea unui contract de servicii.

Redactarea contractului trebuie sa fie clara si concisa, fara tertipuri care pot abate atentia. Toate taxele de plata specificate in paragraful anterior trebuie sa fie stipulate in contract. Contractul de credit trebuie sa fie redactat cu scris vizibil si usor de citit, pe hartie sau pe orice alt suport durabil, in cel putin doua exemplare, fiind remis cate un exemplar original fiecarei parti.

Dobanda variabila atrage folosirea urmatoarelor reguli:

      1. Variatia ratei dobanzii va fi independenta de vointa furnizorului de servicii financiare, raportata la fluctuatiile unor indici specificati in contract sau la modificarile legislative care impun acest lucru;
      2. Dobanda poate varia in functie de dobanda de referinta a furnizorului de servicii financiare, cu conditia ca aceasta sa fie unica si sa nu fie majorata peste un anumit nivel, stabilit initial in contract;
      3. Formula de calcul a variatiei dobanzii trebuie indicata obligatoriu in contract, cu precizarea periodicitatii si a condtiilor in care survine modificarea ratei dobanzii, atat in sensul majorarii, cat si in cel al reducerii acesteia.

In contractul de credit bancar se vor specifica si costurile de administrare care cad in sarcina consumatorului. Se interzice introducerea altor taxe, comisioane, tarife, speze bancare sau a oricaror altor costuri care nu au fost mentionate in contract.
In cazul incalcarii flagrante a prevederilor legale in vigoare, beneficiarul Creditului va putea apela la instantele de judecata pentru adaptarea contractului in conformitate cu prevederile legale in vigoare, precum si pentru obligarea unitatii bancare la repararea prejudiciului creat prin incalcarea prevederilor legale si pe cale de consecinta restituirea tuturor sumelor de bani achitate fara titlu.