Deschidere cont bancar in Romania

Oricine poate solicita deschiderea unui cont, la orice banca. Totuşi, unele persoane pot intampina dificultati in a gasi o banca dispusa sa le accepte. Este posibil ca persoanelor care sunt date in judecata pentru neplata datoriilor sau celor care sunt declarate insolvabile, sa le fie permis sa deschida numai un cont simplu sau un cont de economii.

Acest tip de cont previne situatia in care, persoanele care nu au un venit regulat, ar putea fi excluse din activitatile economice zilnice.

Prin lege banca are dreptul de a verifica:
– daca aplicantul este eligibil din punct de vedere legal
– identitatea aplicantului
– adresa aplicantului
– inregistrarile cu privire la insolvabilitatea nedeclarata

In cazul unei persoane juridice, numarul documentelor necesare deschiderii unui cont current este mai mare decat in cazul persoanelor fizice. Societatile comerciale cu capital majoritar privat, cu capital de de stat, pentru regii autonome, companii si societati nationale, in general, sunt cerute urmatoarele acte: actul constitutiv (statut, contract de societate); autorizatia de functionare in Romania, eliberata de autoritatile competente pe perioade determinate (numai in cazul persoanelor juridice straine rezidente in Romania); codul fiscal si certificatul de inregistrare fiscala la DGFPCFS; certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului; hotararea organului competent, potrivit actului constitutiv, care confirma dreptul conducatorului societatii sau al reprezentantilor acestuia de a dispune de cont sau actul de numire a directorului; fisa specimenelor de semnaturi purtand amprenta stampilei societatii si lista persoanelor delegate; acte aditionale, procese-verbale si cereri de mentiuni aferente oricaror modificari intervenite; iar in cazul persoanelor juridice straine nerezidente: autorizatia de functionare din tara de origine, in original si copie tradusa, legalizata; statutul firmei, in copie tradusa si legalizata; imputernicirea acordata reprezentantului firmei in Romania, in original si copie tradusa, legalizata; scrisoare cu antetul firmei prin care se solicita deschiderea contului; fisa cu specimene de semnaturi.