Donatia

Donatia este un contract prin care o persoană, numită donator, transmite în mod gratuit şi, de regulă, irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun mobil sau imobil către o altă persoană, numită donatar, care îl acceptă. Donatia este un contract cu titlu gratuit pentru că una dintre părţi urmăreşte să procure celeilalte părţi un beneficiu, fără a obţine în schimb vreun avantaj. De asemenea, donaţia este şi irevocabilă în baza principiului reglementat de Art. 985 din noul Cod Civil. O excepţie de la acest principiu este donatia încheiată între soţi care poate fi revocată, însă numai în timpul căsătoriei.

Potrivit art. 1011 din noul Cod Civil, donatia se încheie prin înscris autentic, sub sancţiunea nulităţii absolute. Prin urmare, pentru a fi valabil, atât actul de donaţie a unui bun imobil (casă, apartament, teren etc.), cât şi a unui bun mobil (automobil, bani etc.) se încheie în formă autentică, la notarul public.

Durata și procedura

Contractul de donație se poate autentifica în 3-4 zile și presupune două etape:

  1. Depunerea actelor necesare la notariat de către donator, ocazie cu care acesta va semna și cererea de solicitare a unui extras de carte funciară pentru autentificare și se va achita taxa.
  2. După 2-3 zile, când biroul notarial va obține extrasul de carte funciară pentru autentificare de la OCPI, părțile se vor prezenta la notariat personal sau reprezentate prin persoană împuternicită cu procură notarială pentru semnarea contractului de donație. Cu această ocazie va fi achitat și onorariul notarial.

După încheierea contractului de donație și intabularea noului proprietar în cartea funciară, persoana gratificată poate oricând vinde sau dispune în alt fel de bunul dobândit prin donație, cu excepția cazului în care în cadrul contractului s-a stabilit o clauză de inalienabilitate (de interzicere a înstrăinării). Prin introducerea unei astfel de clauze în contractul de donație se va putea interzice înstrăinarea bunului, însă numai pentru o durată de cel mult 49 de ani şi dacă există un interes serios şi legitim (art. 627 Cod Civil). Termenul va curge de la data dobândirii bunului. Contractul de donație poate să prevadă întoarcerea bunurilor donate, fie pentru cazul când donatarul ar predeceda donatorului, fie pentru cazul când atât donatarul, cât şi descendenţii săi ar predeceda donatorului (Art. 1016 Cod Civil);

De menționat este faptul că donaţia este, în principiu, irevocabilă. Mai exact, după semnarea actului de donație, donatorul nu se mai poate răzgândi în sensul de a solicita returnarea bunului donat. În plus, art. 1015 Cod Civil prevede că donaţia nu este valabilă atunci când cuprinde clauze ce permit donatorului să o revoce prin voinţa sa.

Distribuie articolele noastre:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *