Drept fiscal

Dreptul fiscal este o ramura de drept public si poate fi definit ca fiind ansamblul normelor juridice care reglementeaza raporturile juridice de drept fiscal, respectiv cele privind modalitatile de realizare – la buget – a veniturilor publice, prin intermediul impozitelor, a taxelor, contributiilor si altor prelevari.

Principiile dreptului fiscal sunt prevazute de catre art. 3 din Codul Fiscal al Romaniei, sub denumirea de principiile fiscalitatii si acestea sunt:

a) neutralitatea impunerii – vizeaza neutralitatea masurilor fiscale in raport cu diferitele categorii de contribuabili, asigurand conditii egale intre acestia;

b) certitudinea impunerii – conform caruia, fiscalitatea se bazeaza pe norme juridice clare, care sa nu conduca la interpretari arbitrare, iar termenele, modalitatea si sumele de plata sa fie precis stabilite pentru fiecare platitor;

c) principiul echitatii fiscale – echitatea fiscala este asigurata la nivelul persoanelor fizice, prin impunerea diferita a veniturilor, in functie de marimea acestora;

d) principiul eficientei impunerii – presupune asigurarea stabilitatii pe termen lung a legislatiei fiscale, astfel incat aceste prevederi sa nu conduca la efecte retroactive defavorabile.

Spring & Co Juridical & Business Consulting ofera servicii complete ce vizeaza atat clienti institutii si autoritati publice, dar si clienti privati, persoane juridice si persoane fizice inregistrate din prisma activitatilor desfasurate, fiscal.

Ariile de activitate asigurate de societatea Spring & Co Juridical & Business Consulting cuprind consultanta fiscala generala, reprezentand redactarea de rapoarte, opinii legale, puncte de vedere privind aplicarea normelor de drept fiscal material ce reglementeaza: impozitarea societatilor comerciale, taxa pe valoarea adaugata, accizele, impozitul pe venitul nerezidentilor, impozitarea persoanelor fizice, taxe si impozite locale.

Domenii de activitate :

 • Reprezentarea si conciliere – Curtea de Conturi;
 • Control financiar – consultanta;
 • Integrarea monetara;
 • Impozite directe si indirecte;
 • Stingerea obligatiilor bugetare;
 • Impozit pe profit;
 • Impozit pe venit;
 • Repatrierea profitului;
 • Facilitati fiscale;
 • TVA;
 • Regimuri de taxare speciala pentru zonele defavorizate, investitii straine, majorari de capital
 • Taxe vamale;
 • Accize;
 • Taxe de timbru;
 • Impozitul pe venitul agricol;
 • Impozitul pe cladiri inclusiv din prisma noilor reglementari prevazute de Codul Fiscal;
 • Impozitul pe veniturile liber-profesionistilor;
 • Evaziune fiscala;
 • Consultanta juridica cu privire la contracte de credit;
 • Asistenta privind ipotecile mobiliare si imobiliare, precum si alte tipuri de garantii bancare;
 • Credite sindicalizate;
 • Plati nedatorate;
 • Recuperari bancare (executari silite);
 • Finantari de proiecte;
 • Finantare si securizare/garantare de active;
 • Operatiuni cu fonduri si lichiditati pe piata financiara;
 • Credite pentru export sau investitii.

Pentru mai multe informatii va stam la dispozitie la sediul societatii noastre din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 218, et. 2, et. 5, Sector 1 in cadrul Complexului White Residence Boutique sau la nr. de telefon 031.101.92.37(38), 0754.999.666, 0734.363.899.