Dreptul muncii

Dreptul muncii reprezinta acea ramura autonoma a dreptului privat alcatuita din ansamblul normelor juridice care reglementeaza relaţiile sociale individuale si colective de munca ce se stabilesc intre angajatori şi salariaţi. Caracterul autonom al dreptului muncii este determinat de: a) domeniul distinct de reglementare (un grup de relaţii sociale cu un obiect, conţinut şi trăsături proprii); b) metoda particulara de reglementare a relaţiilor care formeaza obiectul acestei ramuri.

Dreptul muncii este alcatuit, in principal, din norme juridice cu caracter imperativ; aceasta trasatura este de natura sa conduca la crearea unui regim juridic unitar şi la asigurarea realizarii drepturilor pe care le atrage calitatea de salariat. Din definiţia dreptului muncii reiese ca obiectul acestuia îl constituie raporturile de munca izvorate din contractele de munca (individuale şi colective) şi raporturile juridice conexe acestora. Prin urmare, ne preocupa in principal relaţiile sociale generate de incheierea, nulitatea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor de munca.

Principiile fundamentale ale dreptului muncii

  • Libertatea muncii este garantata prin Constitutie. In cadrul relatiilor de munca se aplica principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii in raport de angajatori.
  • Orice discriminare directa sau indirecta fata de salariat, bazata pe criterii de sex, religie, varsta, rasa este interzisa.
  • Orice salariat care presteaza o munca beneficiaza de conditii optime de munca, de protectie sociala si de securitate.

Activitati juridice:

  • Obligarea angajatorului la restituirea unei sume de bani retinute din salariu.
  • Obligarea angajatorului la repararea prejudiciului suferit de angajat.
  • Contestarea deciziei de concediere a salariatului.
  • Obligarea angajatorului la reintegrarea salariatului in functia avuta anterior.
  • Contestarea deciziei de sanctionare a salariatului.
  • Litigii in legatura cu atragerea raspunderii patrimoniale a salariatului pentru încalcarea clauzelor, contractului de munca si a clauzei de confidentialitate.

Societatea Spring & Co Juridical & Business Consulting va sta la dispozitie cu orice informatii privind drepturile si obligatiile partilor in raport de prevederile legale aferente, respectiv Codul muncii si acordurile la care Romania este parte.