Elaborare proiecte

Institutiile comunitare fundamentale sunt in numar de cinci si formeaza structura de baza a comunitatilor europene si prezinta urmatoarele carateristici:

 • ocupa un loc distinct in organizarea comunitatilor, raspunzand unor nevoi fundamentale;
 • reprezinta un principiu determinat, un fundament politic si sociologic distinct, o legitimare proprie;
 • au functii bine determinate;
 • participa direct la decizia comunitara;
 • vor avea toate o personalitate juridica incepand cu 2009 (pana in prezent doar Comisia Europeana are);

Pentru a reduce decalajele existente intre regiuni la nivel european, precum si pentru a intari competitivitatea si ocuparea fortei de munca, Uniunea Europeana a creat instrumente financiare specifice, cum ar fi Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune.

Programul operational pentru Romania are ca obiectiv global imbunatatirea nivelului de trai si a mediului, insistand in special pe respectarea legislatiei europene in domeniul mediului. Acest obiectiv trebuie vazut in lumina adancirii fara precedent a disparitatilor in cadrul Uniunii extinse si a eforturilor pe termen lung care vor fi necesare pentru ca Romania sa reduca aceste disparitati. Avand in vedere faptul ca necesitatile unor investitii directe in sectorul de mediu in vederea respectarii legislatiei UE sunt foarte mari, autoritatile romane au optat pentru crearea unui program operational specific axat pe infrastructura de mediu, dar care abordeaza si alte aspecte legate de mediu.

Strategia axata pe investitii si servicii colective care vizeaza cresterea competivitatii pe termen lung, crearea de locuri de munca si dezvoltarea durabila. Infrastructutile si serviciile de baza vor trebui create, modernizate si extinse pentru a duce la deschidere a economiilor regionale si locale, pentru a stabili un cadru eficient de sprijinire a intreprinderilor si pentru a profita de oportunitaile oferite de piata europeana.

Printre tipurile de investitii si cheltuieli eligibile ar fi:

  • Construirea si modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola;
  • Construirea si modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol;
  • Achizitionarea de noi mijloace de transport utilizate;
  • Echipamente pentru procesarea produselor si sub-produselor la locul de productie pentru domeniul marketingului;
  • Construirea de noi unitati de procesare si modernizarea celor existente;
  • Facilitati pentru infiintarea unei piete de gross.