Fondul Funciar

Putem defini dreptul funciar ca un ansamblu de norme juridice care reglementeaza relatiile sociale privitoare la terenurile ce constituie fondul funciar al Romaniei, indiferent de detinatori si de forma de proprietate asupra acestora.

Relatiile sociale cu privire la terenuri care fac obiectul de reglementare al dreptului funciar au loc intre particulari –persoane fizice si persoane juridice de tip privat, intre persoanele juridice de tip public, precum si intre acestea din urma si particulari. De aceea, unele norme juridice cu privire la terenuri apartin dreptului public, iar altele apartin dreptului privat .

Fondul funciar, independent de destinaţia principală, se compune din următoarele categorii de terenuri:

– cu destinaţie agricolă;

– din intravilanul localităţilor;

– destinate industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale;
– destinate ocrotirii naturii, ocrotirii sănătăţii, activităţii recreative, terenurile de valoare istorico-culturală, terenurile zonelor suburbane şi ale zonelor verzi;

– ale fondului silvic;

– ale fondului apelor;

– ale fondului de rezervă.

Legea 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania au ca dispozitii generale urmatoarele doua principii, respectiv principiul restituirii in natura a terenurilor in limita a maxim 50 ha si principiul reconstituirii dreptului de proprietate pe vechile amplasamente.

Numai acolo unde aplicarea celor doua principii nu este posibila, legea prevede posibilitatea, potrivit art. 3 alin. 3, acordarii de despagubiri, pentru diferenta de teren neretrocedata .

Cererile de restituire care nu pot fi solutionate prin restituire in natura la nivelul  entitatilor investite de lege se solutioneaza prin acordarea de masuri compensatorii sub forma de puncte care se determina.

In privinta masurilor privind urgentarea solutionarii cererilor de retrocedare se instituie un termen de decadere in procedura administrativa in care persoanele care se considera indreptatite pot completa cu inscrisuri dosarele depuse la entitatile investite de lege. Termenul curge de la data la care persoanei i se comunica in scris documentele necesaresolutionariicererii sale.

Pentru parcurgerea etapelor instituite in ceea ce priveste procesele de retrocedare si verificare a legalitatii tuturor inscrisurilor emise si aferente acestor proceduri, echipa SPRING & CO JURIDICAL & BUSINESS CONSULTING va sta la dispozitie cu intreaga sa experienta in acest domeniu.

Distribuie articolele noastre:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *