Menu

Inregistrare marci

           Dreptul asupra marcii sau a indicatiei geografice este dobandit si protejat prin inregistrarea acestora la OSIM in conditiile Legii nr. 84/1998 privind inregistrarea marcilor si indicatiilor geografice, modificata si completata prin Legea 66/2010.

           Marca este un semn susceptibil de reprezentare grafica servind la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele apartinand altor persoane. Pot sa constituie marci semne distinctive cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale si in special forma produsului sau ambalajului sau, combinatii de culori, precum si orice combinatie a acestor semne.

           Inregistrarea unei marci poate fi ceruta individual sau in comun de orice persoana, direct sau printr-un mandatar, in conditiile prevazute de lege, precum si de regulamentul de aplicare a acesteia.

Dupa modul de reprezentare grafica, marca poate fi:

  • Marca verbala – o denumire, un slogan, scrise cu caractere standard;
  • Marca figurativa – un element grafic (desen) care nu contine litere sau cifre;
  • Marca combinata – o denumire scrisa cu o grafica deosebita si/sau in culori sau o denumire insotita de un element grafic (desen)
  • Marca tridimensionala – marca constituita din forma produsului sau a ambalajului sau orice alt semn specific tridimensional care permite identificarea unui produs sau serviciu.

Dupa natura solicitantilor, o marca poate fi:

  • Marca individuala – marca a carui solicitant/i este/sunt persoana/le juridica/e sau/si fizica/e;
  • Marca colectiva – marca destinata a servi la deosebirea produselor sau a serviciilor membrilor unei asociatii de produsele sau serviciile apartinand altor persoane. Inregistrarea marcii colective este conditionata de existenta si depunerea unui regulament in care sa se indice persoanele si conditiile in care acestea sunt indreptatite la utilizarea marcii;
  • Marca de certificare – marca a carui solicitant este o persoana juridica legal abilitata sa exercite exclusiv controlul produselor si serviciilor in ceea ce priveste calitatea, materialul, modul de fabricatie. Pentru depunere sunt necesare cererea, regulamentul de folosire a marcii de certificare si autorizatia sau documentul din care sa rezulte exercitarea legala a activitatii de certificare.

Mai multe articole din categoria Inregistrare marci