Inregistrarea in registrul operatorilor intracomunitari

Persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile, inregistrate in scopuri de TVA, care intentioneaza sa desfasoare operatiuni intracomunitare trebuie sa solicite inscrierea, inainte de efectuarea celorlalte operatiuni ce decurg din acest procedeu.

Procedura de organizare si functionare a registrului cu operatori intracomunitari este reglementata prin Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2101 din 24 iunie 2010, publicat in Monitorul Oficial nr. 429 din 25 iunie 2010.

Persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care efectueaza achizitii intracomunitare ce nu depasesc plafonul de 10.000 euro la cursul din data aderarii nu au obligatia inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal si nici in Registrul Operatorilor Intracomunitari.

In vederea inscrierii in registrul operatorilor intracomunitari, persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile trebuie sa depuna la organul fiscal competent o cerere de inregistrare insotita si de alte documente doveditoare, stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. In cazul persoanelor impozabile este obligatorie prezentarea cazierului judiciar eliberat de autoritatea competenta din Romania al asociatilor, cu exceptia societatilor pe actiuni, si al administratorilor.

Organul fiscal va analiza si va dispune aprobarea sau respingerea motivata a cererii de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari, odata cu inregistrarea in scopuri de TVA sau, dupa caz, odata cu comunicarea deciziei de respingere a cererii de inregistrare in scopuri de TVA.

Persoanele impozabile inscrise in registrul operatorilor intracomunitari au obligatia ca, in termen de 30 de zile de la data modificarii listei administratorilor sa depuna la organul fiscal competent cazierul judiciar al noilor administratori. Persoanele impozabile inscrise in Registrul operatorilor intracomunitari, cu exceptia societatilor pe actiuni, au obligatia ca, in termen de 30 de zile de la data modificarii listei asociatilor, sa depuna la organul fiscal competent cazierul judiciar al noilor asociati care detin minimum 5% din capitalul social al societatii.  

Operatiunile intracomunitare pentru care se solicita inregistrarea in registrul operatorilor intracomunitari sunt:

  1. livrari intracomunitare de bunuri care au locul in Romania si care sunt scutite de taxa;
  2. livrari ulterioare de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare;
  3. prestari de servicii intracomunitare, efectuate de persoane impozabile stabilite in Romania in beneficiul unor persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Uniunea Europeana, altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile;
  4. achizitii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul in Romania;
  5. achizitii intracomunitare de servicii, respectiv cele efectuate in beneficiul unor persoane impozabile stabilite in Romania, inclusiv persoane juridice neimpozabile inregistrate in scopuri de TVA, de catre persoanele impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Uniunea Europeana si pentru care beneficiarul are obligatia platii taxei.

Societatea Spring & Co Juridical & Business Consulting va sta la dispozitie pentru consultanta juridica privind parcurgerea intregii proceduri de inregistrare in registrul de operatori intracomunitari.

Distribuie articolele noastre:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *