Inregistrarea in registrul operatorilor intracomunitari

Operatiunile intracomunitare pentru care este obligatorie inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari:
– livrari intracomunitare de bunuri care au locul in Romania si care sunt scutite de taxa potrivit prevederilor art. 143 alin. (2) lit. a) si d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;
– livrari ulterioare de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare care se declara drept livrari intracomunitare cu cod T in Romania;
– prestari de servicii intracomunitare efectuate de persoane impozabile stabilite in Romania in beneficiul unor persoane impozabile stabilite in Comunitate, altele decat cele scutite de taxa pe valoarea adaugata (TVA) in statul membru in care acestea sunt impozabile;
– achizitii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul in Romania;
– achizitii intracomunitare de servicii, efectuate de persoane impozabile stabilite in Comunitate in beneficiul unor persoane impozabile stabilite in Romania.

Potrivit legislatiei in vigoare, se radiaza din oficiu din ROI urmatoarele categorii de persoane:

  • persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat din oficiu de organele fiscale competente;
  • persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care nu au efectuat nicio operatiune intracomunitara in anul calendaristic precedent si nici in anul curent pana la data radierii din registru, cu exceptia celor care au fost inscrise in Registrul operatorilor intracomunitari in aceasta perioada (vechile prevederi legale prevedeau ca organul fiscal competent radia din oficiu din acest registru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care in anul urmator inscrierii in registru nu mai efectuau operatiuni intracomunitare, n.red.);
  • persoanele inregistrate care solicita anularea inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit legii;
  • persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoana impotriva careia s-a pus in miscare actiunea penala in legatura cu oricare dintre operatiunile intracomunitare;
  • persoanele impozabile care nu depun la organul fiscal competent, in termen de 30 de zile de la data modificarii listei administratorilor, cazierul judiciar al noilor administratori;
  • persoanele impozabile care nu depun la organul fiscal competent, in termen de 30 de zile de la data modificarii listei asociatilor, cu exceptia societatilor pe actiuni, cazierul judiciar al noilor asociati care detin minimum 5% din capitalul social al societatii.