Inregistrarea in scopuri de TVA

Procedura de inregistrare in scopuri de TVA

Inregistrarea firmelor in scopuri de TVA este foarte importanta pentru o afacere, pentru ca in lipsa codului de TVA anumite societati nu-si pot deduce o parte din cheltuielile cu diverse investitii realizate, fiind obligate sa suporte taxa de 20% la achizitia unor echipamente, de exemplu. 

De principiu, persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania şi realizeaza sau intenţioneaza sa realizeze o activitate economica ce implica operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA la organul fiscal competent, denumita, in Codul fiscal, inregistrare normala in scopuri de taxa.       

Procedura actuala de inregistrare in scopuri de TVA presupune, printre altele, completarea formularelor fiscale  prin care contribuabilii sunt evaluati de catre organele fiscale. Formularele fiscale amintite trebuie depuse in aceeasi zi cu depunerea la oficiul registrului comertului a cererii de inmatriculare in registrul comertului.

Formularul se depune in urmatoarele situatii:
la infiintarea persoanei impozabile, cand aceasta declara ca va depasi plafonul de scutire de TVA sau cand aceasta doreste sa fie inregistrata in scopuri de TVA prin propria sa optiune;
– la depasirea plafonului de 220.000 lei – cifra de afaceri, cand persoana impozabila este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA prin efectul legii, impreuna cu declaratia de mentiuni.  
– ulterior infiintarii persoanei impozabile, cand aceasta nu a depasit plafonul cifrei de afaceri si nu este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA dar opteaza pentru calitatea de platitor de TVA.

In baza acestui formular completat de firme, ANAF face verificari si poate lua urmatoarele decizii:
– respinge din start acordarea codului de TVA firmei solicitante;

– acorda codul de TVA;
– cheama la interviu solicitantul pentru a clarifica anumite aspecte din declaratia, dupa care, in functie de acestea, aproba sau respinge cererea;
In urma respingerii, firma poate aduce noi documente sau clarificari, insa tocmai aici apare si una dintre criticile aduse procedurii: ANAF nu justifica de ce a fost respinsa inregistrarea in scopuri de TVA, astfel incat firma respectiva sa stie ce trebuie clarificat sau indreptat. 

Mai mult, prin noul model de formular aprobat de Fisc se solicita contribuabililor si documente justificative ale informatiilor inscrise in declaratie. Spre exemplu, firmele vor depune, alaturi de formular, actele de studii ale administratorilor, documente care sa ateste natura si cuantumul veniturilor brute realizate de administratori si printre multe altele  chiar si copii dupa extrase de cont sau alte documente bancare sa ateste existenta conturilor bancare deschise de societatea care solicita inregistrarea in scopuri de TVA.

Inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile se consideră valabila incepand cu:

– data comunicarii deciziei de aprobare a inregistrarii in scopuri de TVA, in cazul persoanelor impozabile care solicita inregistrarea in condiţiile art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal;

– prima zi a lunii urmatoare celei in care i s-a comunicat persoanei impozabile decizia de aprobare a inregistrării in scopuri de TVA, in cazul prevazut la art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal.