Intocmire documentatie

SPRING & CO JURIDICAL & BUSINESS CONSULTING ofera servicii complete de consultanta specializata pentru scrierea si implementarea proiectelor, incluzand asistenta in perioada de monitorizare.
De asemenea, oferim servicii de asistenta si consultanta pe toata perioada implementarii proiectului de investitii si pe perioada derularii programului de finantare. Asiguram asistenta tehnica pentru derularea procedurilor de achizitii publice pentru proiecte cu finantare europeana, pentru realizarea cererilor de rambursare, inclusiv a rapoartelor financiare intermediare si finale. 

In ceea ce priveste documentatia necesara bunei desfasurari ale proiectului, este indispensabil:

 • Planificarea achizitiilor publice;
 • Intocmire dosare de achizitii;
 • Negocierea in cadrul procedurilor de atribuire;
 • Elaborarea documentatiilor de specialitate;
 • Analizarea legislatiei aplicabile specifice;
 • Derularea procedurilor de atribuire;
 • Definirea si punerea in aplicare a proceselor pentru activitatile de management;
 • Pregatirea rapoartelor de activitate si monitorizare;
 • Realizarea dosarelor de rambursare: intocmirea cererilor de rambursare, intocmirea declaratiilor de esalonare, intocmirea declaratiilor de cheltuieli, intocmirea declaratiilor de cheltuieli;
 • Realizarea rapoartelor de progres.
 • Studii de oportunitate;
 • Proiectare planuri de urbanism: intocmirea documentatiilor necesare obtinerii avizelor, elaborarea planurilor de urbanism, obtinerea certificatelor, a avizelor si a aprobarilor necesare;
 • Proiectare constructii civile si industriale, elaborarea documentatiilor necesare obtinerii avizelor, elaborarea documentatiilor faza DTAC, PT, CS, DDE, obtinerea certificatelor, a avizelor si a aprobarilor necesare pentru toate specialitatile (arhitectura, rezistenta, instalatii si retele edilitare);
 • Documentatii necesare pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol;
 • Proiectare capacitati pentru producerea energiei, elaborarea documentatiilor necesare obtinerii avizelor, elaborarea documentatiilor faza DTAC, PT, CS, DDE, studii de solutie, documentatii pentru autorizatii de infiintare, licente de producator, acreditare, obtinerea certificatelor, a avizelor si a aprobarilor necesare pentru functionarea parcurilor fotovoltaice, a centralelor cu biogaz si biomasa sau pentru alte investii similare;
 • Expertize tehnice, studii topografice si geotehnice;
 • Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii autorizatiilor de functionare;
  Alte studii si proiecte specifice.

Societatea profesionala de servicii juridice SPRING & CO JURIDICAL & BUSINESS CONSULTING poseda o vasta experienta in domeniul accesarii fondurilor europene, implementand mai multe proiecte in acest sens, acestea aflandu-se in faza de sustenabilitate. Printre proiectele implementate se numara:

 • “Calificare pentru viitor”,
 • “Statul romanesc pe drumul catre Europa”,
 • “Guide – oameni competenti pentru un turism competitiv” ,
 • “IRIS”, precum si alte proiecte ce acopera o paleta vasta de domenii aflate in faza prealabila implementarii.