Reglementari cuprinse in Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa

Procedura insolventei este reglementata prin Legea nr. 85/2014. Scopul acestei legi este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci cand este posibil, a sansei de redresare a activitatii acestuia.

Printre principiile legii insolventei se numara si acordarea unei sanse debitorilor de redresare eficienta si efectiva a afacerii, fie cu ajutorul procedurilor de prevenire a insolventei, fie prin procedura de reorganizare judiciara, asigurarea unui tratament egal al creditorilor de acelasi rang, valorificarea in timp util si intr-o maniera cat mai eficienta a activelor si administrarea procedurilor de prevenire a insolventei si de insolventa de catre practicieni in insolventa si desfasurarea acestora sub controlul instantei de judecata.

Creditorii participa la procedura in mod individual, in masura permisa de drepturile aferente creantei lor, precum si in mod colectiv, potrivit legii insolventei, prin adunarea creditorilor si reprezentantul creditorilor.

Mandatul ad-hoc

Un debitor poate adresa presedintelui tribunalului o cerere de numire a unui mandatar ad-hoc. Prin cererea sa, debitorul propune un mandatar ad-hoc dintre practicienii in insolventa, autorizati potrivit legii. Cererea trebuie sa cuprinda o descriere detaliata a motivelor care fac necesara numirea unui mandatar ad-hoc. Confidentialitatea procedurii este obligatorie pentru toate persoanele si institutiile care iau parte sau sunt implicate in aceasta.

Procedura simplificata a insolventei se aplica urmatoarelor categorii de debitori:

a) profesioniosti persoane fizice supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului, cu exceptia celor care exercita profesii liberale;

b) intreprinderi familiale, membrii intreprinderii familiale;

c) debitori care fac parte din categoriile prevazute la art. 3 din legea insolventei si care indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:

   1. nu detin niciun bun in patrimoniul lor;
   2. actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi gasite;
   3. administratorul nu poate fi gasit;
   4. sediul social/profesional nu mai exista sau nu corespunde adresei din registrul comertului;

d) persoane juridice dizolvate voluntar, judicar sau de drept;

e) debitori care si-au declarat prin cerea introductiva intentia de intrare in faliment;

f) orice persoana care desfasoara activitati specifice profesionistilor, care nu a obtinut autorizarea ceruta de lege pentru exploatarea unei intreprinderi si nu este inregistrata in registrele speciale de publicitate.

Procedura insolventei incepe pe baza unei cereri introduse la tribunal de catre debitor, de catre unul sau mai multi creditori ori de catre persoanele sau institutiile prevazute expres de lege. Autoritatea de Supraveghere Financiara introduce cerere impotriva entitatilor reglementate si supravegheate de aceasta care, potrivit datelor de care dispune, indeplinesc criteriile prevazute de dispozitiile legale speciale pentru initierea procedurii prevazute de legea insolventei.

In cazul cererii de deschidere a procedurii insolventei formulate de creditor, la cerea debitorului, formulata in termen, judecatorul-sindic poate dispune, prin incheiere, in sarcina creditorului consemnarea la o banca a unei cautiuni de pana la 10% din valoarea creantei, dar nu mai mult de 40.000 lei. Cautiunea trebuie consemnata in termen de 5 zile de la comunicarea masurii, sub sanctiunea respingerii cererii de deschidere a procedurii. In termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, debitorul este obligat sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prevazute de lege.

Reorganizarea:

Urmatoarele categorii de persoane vor putea propune un plan de reorganizare:

 1. a) debitorul, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, in termen de 30 de zile de la publicarea tabelului definitiv de creante;
 2. b) administratorul judiciar, de la data desemnarii si pana la indeplinirea unui termen de 30 de zile de la data publicarii tabelului definitiv de creante;
 3. c) unul sau mai multi creditori, detinand impreuna cel putin 20% din valoarea totala a creantelor cuprinse in tabelul definitiv de creante, in termen de 30 de zile de la publicarea acestuia.

In urma confirmarii unui plan de reorganizare, debitorul isi va conduce activitatea sub supravegherea administratorului judiciar si in conformitate cu planul confirmat, pana cand judecatorul-sindic va dispune fie incheierea procedurii insolventei si luarea tuturor masurilor pentru reinsertia debitorului in activitate, fie prin incetarea reorganizarii si trecerea la faliment.

La cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, judecatorul-sindic poate dispune ca o parte sau intregul pasiv al debitorului, persoana juridica, ajuns in stare de insolventa, fara sa depaseasca prejudiciul aflat in legatura de cauzalitate cu fapta respectiva, sa fie suportata de membrii organelor de conducere si/sau supraveghere din cadrul societatii, precum si de orice alte persoane care au contribuit la starea de insolventa a debitorului.