Obtinere avize/permise/autorizatii/Coduri CAEN Rev. 2

Societatile comerciale au obligatia de a obtine autorizatia de functionare (prin autorizarea functionarii se intelege asumarea de catre solicitant a responsabilitatii privitoare la legalitatea desfasurarii activitatilor declarate).

Cererile de autorizare a functionarii se depun la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul din judetul pe a carui raza solicitantul isi are stabilit sediul social principal sau secundar, la inregistrarea societatii ori a sediului secundar, sau pe parcursul functionarii, ori de cate ori intervine o modificare in cele declarate anterior.

Pe langa autorizarea functionarii de la Registrul Comertului, exista multe alte situatii in care sunt cerute avize, autorizatii, licente functionare foarte variate, cum ar fi: autorizatia de functionare emisa de Banca Nationala a Romaniei (case de schimb valutar); aviz de la Comisia de Supraveghere a Asiguratorilor (societati de asigurare-reasigurare); autorizatie Directia Generala Vamala (operatiuni vamale); aviz Ministerul de Interne si autorizatie Inspectoratele judetene de politie (paza obiectivelor, bunurilor, valorilor); abilitare Ministerul Muncii si Solidaritatii sociale (servicii in domeniul protectiei muncii); licente de transport (societati de transport); autorizatie ADR (transport de marfuri periculoase); autorizatie sanitara; autorizatie veterinara; autorizatie de mediu; autorizatia de comercializare; autorizatia de functionare; autorizatia sanitar-veterinara etc.

Avand in vedere necesitatile impuse de evolutia economiei romanesti si principiile de armonizare cu clasificarile europene, Institutul National de Statistica a elaborat versiunea revizuita a CAEN, respectiv CAEN Rev. 2 pentru societatile comerciale. Aceasta versiune asigura un raport de 1:1 intre CAEN Rev. 2 si NACE Rev. 2 (implementat la nivel european incepand cu 1 ianuarie 2008). Prin aceasta realizare se asigura armonizarea totala cu cerintele acquis-ului comunitar in domeniul clasificarilor economice.

Clasele CAEN Rev. 2 sunt definite astfel incat sa fie indeplinite cat mai bine urmatoarele doua conditii:

(i) categoria de produse si servicii care caracterizeaza o clasa data sa reprezinte marea masa a productiei unitatilor clasificate in acea clasa;

(ii) o clasa sa contina unitatile care produc cea mai mare parte din categoria de marfuri si servicii ce o caracterizeaza.

De retinut este faptul ca o societate comerciala infiintata are in obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare (CAEN Rev 2). In cele 5 (cinci) grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiect de activitate al societatii urmatoarele: intermedieri financiare si asigurari, tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, precum si activitatile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.

In conformitate cu prevederile legale, la inceputul functionarii si pe parcursul desfasurarii activitatii, firmele sunt obligate sa detina avize, autorizatii sau licente, specifice domeniului de activitate (CAEN).