Recunoasterea hotararilor din strainatate in Romania (exequator)

O hotărâre străină poate fi reprezentata de hotărâri emise de către instanțe, notari publici, sau orice altă autoritate competentă a unui alt stat.

Hotărârile străine sunt pe deplin recunoscute în România, în cazul în care acestea se referă la statutul civil al cetățenilor statului respectiv.

Deciziile legate de alte chestiuni decât cele legate de statutul civil al cetățenilor, pot fi, de asemenea, recunoscute în România, în cazul în care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) Decizia este definitiva, conform legii statului în care aceasta a fost emisa;
b) Curtea emitenta a fost competentă în mod legal să decidă în respectiva cauza;
c) Există o reciprocitate între efectele hotărârilor străine, incheiata între România și statul respectiv.

Recunoașterea hotărârilor străine poate fi refuzată în oricare dintre următoarele cazuri:
– Hotărârea este rezultatul unei proceduri frauduloase;
– Hotărârea încalcă ordinea publică românească sau nu respectă dispoziții referitoare la competența exclusivă a instanțelor din România;
– Procesul a fost deja definitivat printr-o decizie, chiar nu definitivă de instanțele românești sau cauza in speta este în prezent în curs de judecată de către o instanță competenta din România.

Cererea de recunoaștere poate fi solutionata în mod direct de către instanta în care persoana / compania care solicita recunoașterea are domiciliul / sediul.

Hotărârile străine care nu sunt respectate de bunăvoie pot fi executate pe teritoriul românesc, pe baza aprobării din partea instantei competente, la cererea făcută de către persoana care are un interes în cadrul procedurii. Există condiții totuși specifice:
– Hotărârea poate fi executată forțat;
– Dreptul de a cere executarea forțată nu este prescris conform legii române.

În cazul în care hotărârea este emisă de o instanță a unei țări din UE, nu există nici o procedură necesară pentru recunoașterea sa în materie de drept civil sau comercial și în cazul în care nu se face contestație de către o parte interesata.