Reglementari contabile ale tarilor partenere pentru evitarea aplicarii sanctiunilor de autoritatile fiscale locale

In prezent contabilitatea practicata in societatile comerciale din tara noastra este in plin proces de conformare prin OMFP nr. 1752/17.XI.2005 cu Directivele Contabile Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate in scopul de a raspunde cerintelor de analiza financiara necesara pregatirii deciziilor economice, a asigurarii comparabilitatii si tratamentului contabil al afacerilor derulate.

In tratarea stadiului de conformare inca de la inceput trebuie precizata particularitatea sistemului de contabilitate din Romania, comparativ cu cel din UE, si anume faptul ca politica fiscala este inclusa in sistemul legislativ national, si deci are un caracter obligatoriu, in timp ce in statele membre ale UE in cazul marilor corporatii acestea au adoptat standardele internationale in afara propriului lor sistem legislativ, specific, iar sistemul contabil practicat in intreprinderile mici si mijlocii respecta reglementarile din directivele europene (care de cele mai multe ori sunt benevole, dat fiind faptul ca acestea au o actiune mai generala si uneori chiar mai limitata decat reglementarile comisiei europene).

Intreaga activitate legislativa a MFP privind perfectionarea sistemului de contabilitate are ca obiectiv de baza: (i) conformarea legislatiei cu reglementarile europene in domeniu, in vederea indeplinirii cerintelor de aderare la Uniunea Europeana, paralel cu (ii) alinierea sistemului la Standardele Internationale de Contabilitate, situatie de altfel impusa de extinderea procesului de globalizare economica si de dezvoltare a pietelor de capital internationale.

Prevederile din Ordinul nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a si a VII-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, stabilesc principiile si regulile contabile de baza, forma si continutul situatiilor financiare anuale. Aria de aplicabilitate a acestui act normativ se refera la urmatoarele aspecte:

  1. a) Modul de intocmire a situatiilor financiare din 1 ianuarie 2006, care se face pe categorii de unitati, diferentiate in functie de cifra de afaceri, valoarea activelor si numarul de salariati;
  2. b) Redefinirea actorilor/agentilor economici, care incepand cu exercitiul financiar al anului 2006 au ramas in afara prevederilor Directivei a IV-a a CEE si pentru care, la acea data, se vor aplica prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, impreuna cu reglementarile de aplicare a acesteia.

In strategia de politica fiscala a MFP s-a prevazut ca incepand cu anul 2006 sistemul de contabilitate al societatilor comerciale din Romania va fi conform cu cel din Uniunea Europeana, fapt ce trebuia sa permite analizei financiar-contabil comparabile cu cele ale partenerilor europeni. Din pacate nu s-a ajuns in totalitate la aceasta performanta, sistemul de contabilitate din Romania fiind schimbat/modificat in mod continuu, nefiind inca, la standarde europene.