Menu

Societati comerciale

Procedura necesara pentru a infiinta o societate comerciala in Romania impune indeplinirea anumitor formalitati legale cum ar fi inregistrarea la Registrul Comertului si la Administratia Fiscala. Constituirea unei societati comerciale se realizeaza prin parcurgerea unor etape obligatorii. Inregistrarea societatii comerciale in Registrul Comertului are rol constitutiv. De la data inregistrarii in Registrul Comertului societatea va dobandi personalitate juridica, fapt care da dreptul la inceperea, de catre comerciant, a activitatii economice pentru care a fost autorizat.

Societatea comerciala poate fi definita ca o persoana juridica fondata in baza actului de constituire, prin care asociatii convin sa puna in comun anumite bunuri pentru exercitarea activitatii de intreprinzator, in scopul realizarii si impartirii beneficiilor rezultatelor.

Legea 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede 5 tipuri de societati comerciale, pe care le si defineste prin unele trasaturi esentiale.

Din punct de vedere al modului de constituire, societatile comerciale sunt de mai multe tipuri:

  • Societatea in nume colectiv – acea forma de societate comerciala in care obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a tuturor asociatilor.
  • Societatea in comandita simpla – acea forma de societate comerciala in care obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a tuturor asociatilor comanditati. Asociatii comanditari raspund numai pana la limita aportului lor.
  • Societatea pe actiuni – acea forma de societate comerciala al carei capital social este impartit in actiuni, iar obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social. Actionarii raspund numai in limita aportului lor.
  • Societatea in comandita pe actiuni – acea forma de societate comerciala al carui capital social este impartit in actiuni, iar obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor comanditati. Asociatii comanditari raspund numai pana la limita aportului lor.
  • Societatea cu raspundere limitata – acea forma de societate comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii raspund numai in limita aportului lor.


Mai multe articole din categoria Societati comerciale