Spring & CO

Juridical & Business Consulting

impreuna cu echipa sa de specialisti va ofera servicii dedicate de asistenta si reprezentare juridica in majoritatea ariilor de practica ale dreptului civil, comercial si alte drepturi conexe precum si servicii de consultanta business care au drept scop protejarea intereselor clientului.

Strategia noastra este de a crea echipe pluridisciplinare, care sa gestioneaze si sa rezolve probleme complexe intr-o maniera cat mai eficienta, realizand un frumos “joc de sah” din orice actiune intreprinsa.

Impreuna cu intreaga noastra echipa va punem la dispozitie experienta acumulata oferindu-va urmatoarele servicii profesionale:

Consultatii juridice, in functie de domeniul in care dvs. solicitati expertiza, avand ca scop studierea spetei dumneavoastra si punerea la dispozitie a unor solutii viabile si aplicabile in mod practic;

Asistenta si reprezentare in litigii in fata instantelor de judecata la Judecatorii, Tribunale, Curti de Apel si Inalta Curte de Casatie si Justitie in cauze civile, proprietate intelectuala, comercial, dreptul afacerilor, contencios administrativ, dreptul muncii, dupa caz in proceduri de mediere sau tranzactii, prin care avocatul isi propune sa va apare interesele urmarite, pe cat posibil pentru obtinerea unui rezultat care sa fie in avantajul dumneavoastra; aceasta parte a activitatii sale contine inclusiv procedura de redactare a actelor necesare desfasurarii activitatii de reprezentare in fata instantelor de judecata, inclusiv (dar fara a se limita la acestea) redactarea cererilor de chemare in judecata, a intampinarilor aferente cererilor de chemare in judecata, cereri reconventionale, cereri de admitere probe, etc.;

Asistenta si reprezentare juridica in materie arbitrala in litigii care au stabilite competente speciale de solutionare a cauzelor;

Asistenta si reprezentare juridica in procedura insolventei persoanelor juridice si fizice; urmarire procedura si indeplinirea atributiilor stabilite in sarcina participantilor la procedura;

Operatiuni ale societatilor comerciale – acest domeniu include fuziuni si achizitii, cesiuni de actiuni si parti sociale, majorari, reduceri si reevaluari de capital social, etc.

Infiintari societati comerciale – procedura completa, de la rezervarea unei denumiri pana la redactarea actelor si reprezentarea in fata Registrului Comertului atat in Bucuresti cat si in tara;

– Infiintari firme cu asociati straini. Suntem specializati in infiintarea sucursalelor, filialelor si reprezentantelor straine in Romania si tot ceea ce implica inregistrarea firmelor romanesti cu asociati sau actionari straini (persoane fizice sau juridice straine);

Asigurarea unui sediu social in Bucuresti/Romania precum si in strainatate pentru societati comerciale atat cu capital strain cat si celor cu capital romanesc;

Consultanta si asistenta pentru inregistrarea in scopuri de TVA – referitor la aceasta procedura echipa noastra de specialisti va garanteaza obtinerea avizului favorabil in ceea ce priveste dobandirea calitatii de persoană impozabila inregistrata in scopuri de TVA atat pentru Romania cat si pentru strainatate;

Consultanta si asistenta in vederea inregistrarii in Registrul operatorilor intracomunitari – aceasta procedura vizeaza persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile, inregistrate in scopuri de TVA, care intentioneaza sa desfasoare operatiuni intracomunitare;

Asistenta in negocieri si dupa caz, avizare juridica si redactare de acte civile personalizate;

Opinii legale scrise necesare clientului pentru o analiza completa a problemei cu care se confrunta, necesare pentru a lua o decizie juridica corecta, care depasesc ca volum de munca cadrul unor consultatii juridice si prin care, plecand de la premise si cadrul legislativ aplicabil, evidentieaza solutiile gasite, eventualele riscuri si concluziile avocatului;

Redactarea de rapoarte legale cu privire la punctele de interes legate de activitatile desfasurate de catre client;

Obtinere de avize si autorizatii speciale in vederea desfasurarii activitatilor de interes pentru client.

– Asistenta si/sau reprezentarea juridica in fata organelor de urmarire penala (Parchet, DIICOT, DNA, ANTIFRAUDA).

Asistenta si/sau reprezentare juridica in vederea demararii procedurilor de recuperare a  creantelor inregistrate ca fiind restante, atat in faza extrajudiciara cat si in fata instantelor de judecata constand in consultanta, strategie initiala, investigatii si litigiul propriu-zis pentru recuperare.

Consultanta financiar-fiscala, prin parteneri cu inalta calificare, oferind clientilor nostri acces direct la echipa locala de experti fiscali, precum si la cei din echipa globala, dispunand astfel de o baza comuna de expertiza la nivel intern/international, de solutii fiscale inovatoare in ceea ce priveste tranzactiile transfrontaliere, precum si de oportunitati de planificare fiscala, astfel incat sa putem sa oferim consultanta rapida si riguroasa cu privire la tranzactii interne si internationale. Partenerii si managerii nostri lucreaza indeaproape cu clientii societatii noastre pentru a dezvolta si pune in aplicare solutii fiscale cu impact asupra modelului si implementarii strategiilor acestora de afaceri;

Efectuare de expertize contabile si audit atat in vederea stabilirii strategiei financiar contabile a societatii comerciale cat si in faza judiciara, in fata instantelor de judecata;

– Redactarea de opinii legale si suport dedicat in domeniul financiar-fiscal, in raport de noile prevederi ale Codului Fiscal si in conformitate cu procedurile stabilite de Codul de Procedura Fiscala;

Servicii de consultanta privind accesarea fondurilor europene, oferind consultanta in vederea elaborarii proiectelor precum si

Consultanta si asistenta in implementarea fondurilor europene

Printre activitatile indreptate spre reusita proiectului, partenerii SPRING & CO, in functie de programul accesat, elaborareaza urmatoarelor documentatii: Cerere de finantare, Studiu de fezabilitate, Plan de Afaceri, Memoriu justificativ, Analiza cost-beneficiu, Strategii de marketing, etc. Documentatia proiectului va fi realizata intotdeauna în acord cu Ghidul programului, avandu-se in vedere in permanenta respectarea tuturor conditiilor de eligibilitate.

De asemenea, supunem atentiei clientului nostru, in vederea obtinerii de rezultate in raport de solicitarile acestuia, urmatoarele tipuri de activitati:

– Urmarirea respectarii clauzelor contractuale ale contractului de finantare, a planificarii in timp a investitiei si a resurselor alocate;

– Asistenta la respectarea regulilor de vizibilitate privitoare la ajutorul financiar acordat de catre programul accesat (activitatea de informare si publicitate);

–Asistenta la elaborarea documentatiilor si derularea procedurilor de achizitii publice de bunuri/servicii/lucrari;

–Asistenta in elaborarea cererilor de rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate;

–Elaborarea rapoartelor de progres si a solicitarilor de informare din partea Autoritatii de Management a programului;

– Consultanta investitii imobiliare – realizare procedura due diligence cu consecinta intocmirii de rapoarte in acest sens, verificari si redactare contracte precum si asistenta si/sau reprezentare juridica in litigii avand ca obiect domeniul imobiliar;

Proprietate intelectuala – reprezentare in fata OSIM, inregistrare marci, brevete de inventie, activitatea echipei noastre de avocati constand in Consultanta initiala, Constituirea depozitului, Cerere de reinnoire, Inregistrare internationala, precum si activitati de asistenta si/sau reprezentare juridica in litigii avand ca obiect proprietatea intelectuala, etc;

Consultanta pentru investitiile straine –  consultanta asupra investitiilor directe in Romania, a relatiilor de afaceri cu parteneri romani si a redactarii unor contracte intre parteneri de afaceri internationali etc;

Consultanta si asistenta in vederea dobandirii dreptului de proprietate privata asupra terenurilor de catre cetatenii straini si apatrizi si de persoanele juridice straine – in cadrul acestei proceduri va oferim servicii integrate de la identificarea zonelor de interes, realizarea si sustinerea rapoartelor de due-diligence pana la asistarea in fata notarului public in vederea perfectarii actelor translative de proprietate;

Asistenta si/sau reprezentare juridica, in vederea dobandirii/redobandirii cetateniei romane;

Asistenta si/sau reprezentare juridica pentru transcrierea actelor de stare civila straine in romanesti, rectificari, duplicate, mentiuni de pe actele de stare civila, recunoasterea hotararilor din strainatate in Romania (exequator), obtinere taxa de prima inmatriculare/mediu/poluare, asistenta juridica si reprezentare la respingerea cerererii de dobandire/redobandire a cetateniei romane, respectiv a respingerii cererilor de transcriere a actelor de stare civila, apostilare acte, obtinere certificate de rezidenta fiscala;

– Servicii de traducere si interpretariat, atat din/in limbi de circulatie internationala cat si din/in limbi mai putin utilizate (chineza, japoneza, araba, turca, latina, poloneza etc);

– Asigurarea serviciilor de notariat dedicate clientului, pentru orice fel de operatiuni care necesita conditii de forma, perfectari acte in forma autentica, procuri notariale, declaratii, dezbateri de succesiuni, etc;

Intocmirea Rapoartelor in conformitate cu noile prevederi ale Codului Fiscal referitoare la procedura privind scutirea de la plata T.V.A-ului la livrarea de constructii/parti de constructii, a terenurilor pe care acestea sunt construite, precum si a oricaror alte terenuri;

– Asistenta si/sau reprezentare juridica in vederea contractarii de credite bancare, atat de la institutiile bancare cat si de la institutiile bancare nefinanciare.

Spring & CO Juridical & Business Consulting impreuna cu echipa sa de specialisti pot oferi si alte servicii juridice, financiar-fiscale, consultanta, etc. necuprinse in prezenta lista, in functie de cerintele si necesitatile clientilor sai, in vederea intelegerii afacerii precum si pentru protejarea intereselor acestora.

 

Spring & CO

Juridical & Business Consulting